Action Aid

Action Aid

Doelstelling

ActionAid helpt mensen in ontwikkelingslanden om op te komen voor hun rechten. Zoals het recht op voedsel. Op onderwijs. Op inspraak in beslissingen die hun leven beïnvloeden. We bieden praktische steun en geven ook voorlichting en training waardoor mensen zelf een beter bestaan kunnen opbouwen. Door samen te werken en internationaal campagne te voeren tegen onrecht zorgen we voor blijvende verandering.

Activiteiten

Het begint met het goed in kaart brengen van de problemen, samen met de allerarmsten. Daarna zetten we lokale projecten op, altijd voor de lange termijn. Soms gaat het om directe steun, maar de nadruk ligt op structurele verbetering. ActionAid verenigt mensen in (vak)bonden, geeft rechtsbijstand en zorgt voor middelen en training die nodig zijn om blijvend iets te veranderen. Veel problemen kunnen echter niet lokaal worden opgelost, maar vragen om betere internationale regelgeving. In Europa en in Nederland roepen we regeringen en bedrijven daarom op om oneerlijk beleid met grote gevolgen voor ontwikkelingslanden te veranderen. Daarbij doen we regelmatig een beroep op het publiek. Bijvoorbeeld door campagne te voeren voor meer steun aan boerinnen of een eerlijke mobiele telefoon.

Responscode?

Vul hieronder je e-mailadres en Goede Doelen responscode in en klik om je keuze te bevestigen

* Verplichte velden

Kies een ander goed doel