Amnesty International

Amnesty International

Doelstelling

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Amnesty richt zich daarbij met name op het recht op leven en bescherming tegen marteling, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd. Vergroten van het bewustzijn van het belang van mensenrechten voor de eigen samenleving, zoals met betrekking tot verdraagzaamheid en het tegengaan van discriminatie, door middel van het geven van voorlichting maakt deel uit van de primaire doelstelling.

Activiteiten

Amnesty doet onderzoek naar ernstige schendingen van mensenrechten en voert acties om deze schendingen tegen te gaan. Centrale actiepunten zijn:* afschaffing van de doodstraf;* uitbanning van marteling;* stoppen van moorden en andere levensbedreigende maatregelen door regeringen en politieke groeperingen;* vrijlating van alle mensen die vastzitten vanwege hun mening of overtuiging;* tegengaan van ernstige discriminatie op grond van politieke opvattingen, huidskleur, afkomst, geslacht of seksuele oriëntatie.Om de doelstelling te bereiken organiseert Amnesty campagnes waarin een thema of land centraal staan. De afgelopen jaren waren er bijvoorbeeld themacampagnes tegen martelen en de doodstraf en was er een landencampagne op Rusland. Op dit moment zijn er de campagnes Stop Geweld Tegen Vrouwen ' en 'Breng Wapens onder Controle ' '.Brieven schrijven naar autoriteiten is een van de meest voorkomende activiteiten van Amnesty. Naast brieven, faxen, e-mails en sms-jes kunnen voorbedrukte kaarten en petities worden verstuurd.

Responscode?

Vul hieronder je e-mailadres en Goede Doelen responscode in en klik om je keuze te bevestigen

* Verplichte velden

Kies een ander goed doel