Heifer Nederland

Heifer Nederland

DOELSTELLING

Het structureel verminderen van armoede en kwetsbaarheid van mensen en het versterken van gemeenschappen in ontwikkelingslanden, het vergroten van de kennis van de Nederlandse bevolking over, en haar betrokkenheid bij de problemen waarmee mensen in armoede kampen, en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

ACTIVITEITEN

Heifer draagt bij aan een duurzame verbetering van voedselzekerheid en inkomens van kwetsbare boeren en boerinnen door te investeren in productiemiddelen, kennisniveaus te verhogen en duurzaam landgebruik te stimuleren, en door daarnaast de positie van vrouwen en het sociaal kapitaal van gemeenschappen te versterken. 
In de praktijk krijgen boeren/boerinnengroepen trainingen op het gebied van veehouderij, bedrijfsvoering, duurzame landbouwmethoden, organisatieopbouw, gender. In een aantal projecten ontvangen de leden daarnaast een koe, geit, kippen of andere dieren van Heifer. Zij geven de eerste nakomelingen van hun dieren door aan een ander lid van de groep.

Responscode?

Vul hieronder je e-mailadres en Goede Doelen responscode in en klik om je keuze te bevestigen

* Verplichte velden

Kies een ander goed doel