Mama Cash

Mama Cash

DOELSTELLING

Mama Cash ondersteunt overal ter wereld - ook in Nederland - vernieuwende en taboedoorbrekende initiatieven van vrouwen, omdat zij gelooft dat maatschappelijke verandering begint bij vrouwen en meiden. In de afgelopen 30 jaar heeft Mama Cash bijna € 40.000.000 geïnvesteerd in de verbetering van vrouwen- en meidenrechten. Mama Cash ondersteunt vrouwenrechtenorganisaties en vrouwengroepen die zich inzetten voor zeggenschap van vrouwen en meiden over hun eigen lichaam en voor het recht om te leven in veiligheid. Ze werken aan het vergroten van economische rechtvaardigheid en financiële onafhankelijkheid. Ze zorgen ervoor dat vrouwen en meiden een stem hebben, dat ze gezien en gehoord worden: in hun families, dorpen, steden, regio's en landen. Mama Cash ondersteunt ook een groeiend aantal vrouwenfondsen in de hele wereld die op hun beurt weer -lokaal en kleinschalig- investeren in vrouwengroepen en -initiatieven in hun eigen regio. Dit zijn vaak grassroots groepen voor wie het moeilijk is om fondsen van andere investeerders te ontvangen.

ACTIVITEITEN

Mama Cash verstrekt nationaal en internationaal subsidies aan vrouwen- en trans(rechten)organisaties die zich inzetten voor een betere positie van vrouwen, meiden en transgenders, en het waarborgen van hun rechten.

Enkele voorbeelden van groepen die Mama Cash ondersteunt:

Malawi Human Rights for Women with Disabilities (MHRWD)

MHRWD is werkzaam in drie verschillende districten in Malawi en biedt vrouwen en meiden met een handicap trainingen op het gebied van seksuele en reproductieve rechten en gezondheid. Ook richt zij zich op expertisebevordering van professionals in de gezondheidszorg, om zo de toegang tot passende zorg voor vrouwen en meiden met een handicap zeker te stellen. Daarnaast stelt MHRWD fysiek, seksueel en economisch geweld aan de kaak door middel van publieke voorlichtingscampagnes. 

Silueta X

Silueta X is de enige zelforganisatie van transgenders in Ecuador en komt op voor het recht van transgenders op onderwijs, gezondheidszorg en werk. De groep brengt transgenders uit de hele kustprovincie Guayas samen en heeft door middel van onderzoek aandacht gevraagd voor hun ervaringen waar het gaat om uitsluiting en discriminatie binnen de familie, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. 

South Asia Women’s Fund. 

SAWF is een interregionaal fonds dat grassroots vrouwengroepen steunt die werken aan seksuele rechten en het recht op vrije migratie en vestiging, en die opkomen tegen religieuze en/of culturele intolerantie. Zij richt zich daarbij op groepen in heel Zuid-Azië (India, Bangladesh, Pakistan, Nepal en Sri Lanka). SAWF biedt organisaties subsidies, steun bij capaciteitsopbouw en contacten met gevestigde vrouwenrechtenorganisaties. Ook stimuleert SAWF bedrijven om vrouwenrechten te bevorderen via programma’s op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Responscode?

Vul hieronder je e-mailadres en Goede Doelen responscode in en klik om je keuze te bevestigen

* Verplichte velden

Kies een ander goed doel