Mission Possible

Mission Possible

DOELSTELLING

Mission Possible Nederland heeft tot doel het verlenen van financiele steun aan organisaties van Mission Possible in de regio Oost-Europa en landen van de voormalige Soviet Unie (Rusland, Oekraine, Bulgarije en Albanie) voor het organiseren van activiteiten ter verbetering van de toekomst van kansarme kinderen en jongeren, ongeacht ras, geloof of politieke overtuiging, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Mission Possible Nederland tracht haar doel ondermeer te bereiken door: -het werven van donateurs, fondsen en sponsors; -het organiseren van activiteiten die geld en/of goederen genereren; -het verzorgen van public relations; -het onderhouden van contacten met de overheid en organisaties in de landen in Oost-Europa en de voormalige Soviet Unie, alwaar Mission Possible een organisatie heeft; -het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden; 

ACTIVITEITEN

De activiteiten van Mission Possible zijn er opgericht om kind en ouders van probleemgezinnen in Rusland, Oekraine, Bulgarije en Albanie weer bij elkaar te brengen. De activiteiten zijn als volgt onder te verdelen:
1. Gezinspatrouille
Probleemgezinnen worden thuis bezocht en waar mogelijk geholpen. Dit om te voorkomen dat kinderen op straat terechtkomen en/of dat ouders de voogdij over hun kinderen verliezen.
2.Opvang en begeleiding van kinderen uit probleemgezinnen
Kinderen krijgen onderdak, medische zorg en scholing; contacten met ouders of familie wordt gelegd.
2a. Opvang en begeleiding van tienermoeders
Speciale aandacht voor tienermoeder; opvang en begeleiding tijdens zwangerschap, huisvesting, scholing
3.Rehabilitatie van alcohol en drugsverslaving
Voor ouders van kinderen in het opvangtehuis of voor jong volwassenen.
4. Preventie
Voorlichting of gevolgen van alcohol- en drugsmisbruik, HIV/Aids

Responscode?

Vul hieronder je e-mailadres en Goede Doelen responscode in en klik om je keuze te bevestigen

* Verplichte velden

Kies een ander goed doel