Nederlands Albert Schweitzer Fonds

Nederlands Albert Schweitzer Fonds

DOELSTELLING

Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) richt zich op twee strategische doelstellingen: 1) directe en lokale steun voor startende, kleinschalige en particuliere initiatieven en projecten die een duurzaam effect beogen op het gebied van gezondheidszorg in Sub-Sahara Afrika. 2) verbreding en verdieping van het draagvlak voor het gedachtegoed van Albert Schweitzer binnen Nederland, in het bijzonder in relatie tot ontwikkelingssamenwerking. De strategische doelstellingen kunnen niet apart van elkaar worden gezien. Zo heeft een succesvolle uitvoering van projecten een positief effect op de verbreding en verdieping van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. Dit kan vervolgens weer bijdragen aan toenemende steun voor de particuliere initiatieven en projecten. De kracht van het NASF ligt dan ook bij het in samenhang uitdragen en uitvoeren van beide strategische doelstellingen. 

ACTIVITEITEN

Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds is ervan overtuigd dat goede gezondheidszorg een essentieel instrument is dat aan de basis staat van duurzame armoedebestrijding. Door in projecten de gezondheidszorg centraal te stellen willen wij een startpunt creëren voor duurzame ontwikkeling en economische zelfredzaamheid. De projecten die wij steunen worden helemaal door de lokale bevolking opgezet en uitgevoerd. Lokale initiatieven komen voort uit lokale behoeften en met respect voor de eigen leefomgeving. Daarom hebben de projecten een grote kans van slagen. Het opstarten van dergelijke projecten is vaak het moeilijkst. De lokale initiatiefnemers beschikken niet over de benodigde middelen. Hierdoor maken zij bij grote ontwikkelingsdonoren (nog) geen kans. Dankzij het startkapitaal van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds kunnen zij hun project toch beginnen.

Responscode?

Vul hieronder je e-mailadres en Goede Doelen responscode in en klik om je keuze te bevestigen

* Verplichte velden

Kies een ander goed doel