Simavi

Simavi

DOELSTELLING

In 2020 willen wij de gezondheid van 10 miljoen mensen in kwetsbare gebieden in Azië en Afrika blijvend verbeterd hebben.

ACTIVITEITEN

- Verbetering van de duurzame toegang tot -en verantwoorde omgang met- veilig drinkwater
- Duurzame verbetering van sanitaire voorzieningen (op huishoudniveau en institutioneel) en een hygiënische leefomgeving
- Bereiken van gedragsverandering en weerbaarheid van mensen ter voorkoming van belangrijke ziektes en gezondheidsproblemen (voorlichting over voeding, tijdig adequate zorg zoeken, slapen onder klamboes, hygiëne, ventilatie, veilige seks, etc.)
- Seksuele en reproductieve rechten van meisjes en vrouwen
- Bevorderen van tijdige toegang tot adequate medische voorzieningen
- Versterking van de informatievoorziening, capaciteiten en organisatie om het recht op gezondheid en water & sanitatie te claimen en deze duurzaam te realiseren
- belangenbehartiging vanuit programma uitvoering en ervaringen naar (lokale) overheden in onze partner landen, Nederlandse overheid en via allerlei netwerken en internationale fora.

Responscode?

Vul hieronder je e-mailadres en Goede Doelen responscode in en klik om je keuze te bevestigen

* Verplichte velden

Kies een ander goed doel