Solidaridad

Solidaridad

DOELSTELLING

het versterken van producenten- en andere maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden die werken aan de duurzame ontwikkeling van hun economie, het door middel van fair trade en maatschappelijk verantwoord ondernemen betrekken van bedrijven, bancaire instellingen en investeerders bij de ontwikkeling van handelsketens met meerwaarde voor producenten het betrekken van burgers en consumenten bij en het creëren van draagvlak in de samenleving voor duurzame economische ontwikkeling binnen globaliserende economische, politieke en culturele verhoudingen, door een voorlichtingsbeleid te voeren gericht op bewustwording en gedragsverandering.

ACTIVITEITEN

Solidaridad traint boeren in nieuwe landbouwtechnieken, helpt coöperaties opzetten en zorgt voor een eerlijke prijs voor producten. Solidaridad richt (fairtrade) keurmerken op zodat handelaren, bedrijfsleven en consumenten die eerlijke/duurzame producten kunnen kopen. Solidaridad werkt in de hele keten: van producent tot consument en van grondstof tot eindproduct. Doel is dat eerlijke en duurzame handel vanzelfsprekend wordt en producten op mens- en milieuvriendelijke wijze gemaakt worden.

Responscode?

Vul hieronder je e-mailadres en Goede Doelen responscode in en klik om je keuze te bevestigen

* Verplichte velden

Kies een ander goed doel