Bio Kinderrevalidatie

Bio Kinderrevalidatie

Doelstelling

Gedachtig aan en in voortzetting van de intenties van de Afdeling Amsterdam van de Nederlandsche Bioscoop-Bond die is overgegaan in de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB), de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF) en de Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten (NVS) heeft de stichting ten doel: a. Het exploiteren of doen exploiteren van revalidatiecentra, gezondheidskolonies, scholen, tehuizen, dagverblijven en andere inrichtingen voor jongeren tot 25 jaar, al dan niet in gezinsverband, die ter verbetering van hun lichaamlijke en/of psychische gesteldheid verzorging, verpleging en/of revalidatie behoeven; b.het uitvoeren van projecten, al dan niet in samenwerking met andere instellingen, zo mogelijk tot stand gebracht in overeenstemming met het onder a van dit artikel bepaalde. Ten aanzien van gemelde leeftijdsgrens kan het bestuur besluiten deze voor een specifiek project buiten werking te stellen; c. het bevorderen van onderzoek naar revalidatiemethoden en technieken en de ontwikkeling daarvan; d. al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

Activiteiten

Het bieden van een onbezorgde vakantie aan de doelgroep. Paardrijden voor jongeren met een complexe beperking. Daadwerkelijke en financiële steunen van researchprojecten, die gericht zijn op het verbeteren van de leef- en gezondheidsomstandigheden

Responscode?

Vul hieronder je e-mailadres en Goede Doelen responscode in en klik om je keuze te bevestigen

* Verplichte velden

Kies een ander goed doel