Vluchtelingenwerk Nederland

Vluchtelingenwerk Nederland

DOELSTELLING

VluchtelingenWerk Nederland richt zich op de bescherming van vluchtelingen door het bevorderen van: - Juridische veiligheid door non-refoulement, erkenning en verlening van vluchtelingenstatus en het bieden van rechten; - Maatschappelijke veiligheid door een welkome samenleving waar vluchtelingen in alle veiligheid een nieuw bestaan kunnen opbouwen; - Internationale solidariteit met landen die zwaardere lasten dragen en met de vluchtelingen die in deze landen vaak zonder perspectief verblijven.

ACTIVITEITEN

Met ruim dertig jaar ervaring, weet VluchtelingenWerk als geen ander hoe we vluchtelingen het beste kunnen ondersteunen. We gaan bij zowel het asiel- als integratieproces uit van de kracht van vluchtelingen. Maar we erkennen ook dat zij vaak in een kwetsbare positie zitten en onze extra steun hard nodig hebben. Onze activiteiten vormen dan ook vaak een onmisbare opstap naar een zelfstandig bestaan in Nederland. Kort gezegd bieden wij vluchtelingen ondersteuning van Asiel tot Zelfstandigheid. Hierbij begint het met de ondersteuning van asielzoekers tijdens de asielprocedure. Zo zitten medewerkers van VluchtelingenWerk bij gesprekken van de asielzoeker met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en helpen ze bij het onderbouwen van de asielaanvraag.
Kinderen hebben formeel geen plaats in de asielprocedure, maar ondervinden wel de negatieve gevolgen van de onzekerheid die de procedure met zich meebrengt. Met het project Tell me! willen we de weerbaarheid van de kinderen vergroten en hun gevoel van machteloosheid verkleinen.
Soms is een gezin niet compleet. Als gezinsleden zich nog in een onveilige situatie bevinden, kunnen vluchtelingen niet goed werken aan een toekomst in Nederland. VluchtelingenWerk helpt daarom gezinnen die door hun vlucht van elkaar gescheiden zijn geraakt weer bij elkaar te komen.
Vluchtelingen die te horen krijgen dat ze in Nederland mogen blijven, kunnen beginnen met het opbouwen van een nieuw bestaan. VluchtelingenWerk helpt hen ook daarbij. Het project Taal in Beweging bevordert bijvoorbeeld een vlotte integratie door de Nederlandse taal met een vrijwillige taalcoach te kunnen oefenen. Het het project Startbaan helpt vluchtelingen die vaak zeer gemotiveerd zijn, de obstakels naar de arbeidsmarkt te overwinnen. Daarnaast ontwikkelt VluchtelingenWerk activiteiten als kookprojecten, interculturele ontmoetingen en kindervakantieweken.
Collectieve belangenbehartiging, ofwel lobby, maakt ook deel uit van het werk van VluchtelingenWerk. De organisatie pleit voor een eerlijke en zorgvuldige behandeling van vluchtelingen, zowel gedurende de asielprocedure als de integratie. Daarom volgt VluchtelingenWerk de wet- en regelgeving over vluchtelingen op de voet. Ze overlegt ook regelmatig met politici, ministeries en andere instellingen. Als het nodig is, voert VluchtelingenWerk actie. Daarnaast brengen we kritische rapporten uit en doen we onderzoek naar de positie van vluchtelingen in Nederland. Elk jaar organiseren we op Wereldvluchtelingendag de Umbrella March waarmee we aandacht vragen voor het recht op een leven in veiligheid.

Responscode?

Vul hieronder je e-mailadres en Goede Doelen responscode in en klik om je keuze te bevestigen

* Verplichte velden

Kies een ander goed doel