Vogelbescherming

Vogelbescherming

DOELSTELLING

De Vereniging stelt zich wereldwijd ten doel de bescherming van wilde vogels in hun natuurlijke verspreidingsgebied en het behoud en herstel van populaties en leefgebieden van deze vogels, waarmee onder meer een bijdrage wordt geleverd aan het behoud van de biodiversiteit op aarde.

ACTIVITEITEN

Vogelbescherming Nederland zet zich in voor alle in het wild levende vogels en hun leefgebieden.

Responscode?

Vul hieronder je e-mailadres en Goede Doelen responscode in en klik om je keuze te bevestigen

* Verplichte velden

Kies een ander goed doel