War Trauma Foundation

War Trauma Foundation

DOELSTELLING

WTF ontwikkelt en verspreidt kennis en ervaring om met de psychosociale gevolgen van oorlog en geweld om te kunnen gaan. We passen verschillende benaderingen toe die recht doen aan een specifieke context en cultuur. WTF traint hulpverleners en ontwikkelt opleidingen om de psychosociale vaardigheden van mensen in conflictgebieden te versterken. We vormen ter plaatse regionale netwerken zodat kennisopbouw en psychosociale hulpverlening door kunnen gaan en worden versterkt. WTF verbindt wetenschap en onderzoek met praktische hulpverlening via de uitgave van onder andere het internationaal tijdschrift: Intervention: the International Journal of Mental Health, Psychosocial Work and Counselling in Areas of Armed Conflict. WTF werkt samen met andere organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), World Vision International, uitgever Lippincott Williams & Wilkins en vele anderen. WTF werkt samen met organisaties van Soedan tot Sri Lanka en van Kosovo tot de Kaukasus.

ACTIVITEITEN

Training (Train de Trainer) van lokale hulpverleners en anderen in conflictgebieden. Dit kunnen medewerkers van hulporganisaties zijn, psychologen of psychiaters, journalisten, beleidsmakers van overheden, onderwijzers of mensen in de gezondheidszorg. Zij ontmoeten in hun dagelijks werk veel mensen die de gevolgen van oorlog en geweld dragen, die zijn getraumatiseerd en hebben in veel gevallen ook zelf de oorlog of het conflict meegemaakt. Zij leren om psychosociale problemen te herkennen, de weerbaarheid van mensen te gebruiken een plek te creëren waar mensen terecht kunnen met hun verhalen, trauma’s. Waar nodig leren zij op tijd door te verwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners. Daarnaast is er veel aandacht voor het inbedden van deze kennis en vaardigheden in de eigen organisatie en context.

Het vormen van lokale netwerken van professionals in de psychosociale zorg. Zo’n netwerk is van belang voor hulpverleners om elkaar te coachen, om kennis en ervaring uit te wisselen.

Ontwikkelen van nieuwe kennis: WTF is uitgever van ‘Intervention: The International Journal of Mental Health, Psychosocial Work and Counselling in Areas of Armed Conflict’. Het tijdschrift bevat praktische en context specifieke informatie voor mensen die psychosociale hulp geven. ‘Intervention’ slaat een brug tussen academisch onderzoek en praktische hulpverlening in (post)conflictgebieden.

Ontwikkeling methodieken. Het omgaan met gevolgen van oorlog en geweld vraagt om verschillende benaderingen die recht doen aan de specifieke context en cultuur. Een methodiek die geschikt is binnen de Afrikaanse context verschilt van een aanpak in het Midden-Oosten. WTF ontwikkelt daarom samen met haar partners de bij de cultuur passende methodiek. Via de ‘Intervention-manuals’ zijn verschillende trainings manuals verschenen in zeven verschillende talen: Albanees, Arabisch, Engels, Frans, Russisch, Spaans, Tamil.

Bevordering van internationale standaarden en coördinatie in psychosociale programma’s (mental health and psychosocial support). De ‘Inter-Agency Standing Committee’ (IASC) van de Verenigde Naties heeft de richtlijnen voor Mental Health and Psychosocial Support in emergency settings ontwikkeld. De IASC-richtlijnen zijn een belangrijk toetsingsmiddel om de kwaliteit van hulpverlening in conflictgebieden en na rampen, te waarborgen. Er is een internationale wergroep die bestaat uit vertegenwoordigers van tal van VN-organisaties en NGOs die hun hulpverlening en kennisontwikkeling coördineert. WTF is co-chair van deze werkgroep.

Responscode?

Vul hieronder je e-mailadres en Goede Doelen responscode in en klik om je keuze te bevestigen

* Verplichte velden

Kies een ander goed doel