Woord en Daad

Woord en Daad

DOELSTELLING

Woord en Daad werkt aan: - directe armoedebestrijding - activiteiten gericht op armen om samen met hen te werken aan vermindering van armoede, bijvoorbeeld door voorzieningen van onderwijs, gezondheidszorg en inkomensverbetering op te starten of te verbeteren - Maatschappijopbouw: actviteiten gericht op het opstarten en versterken van maatschappelijke organisaties of netwerken, die zich inzetten voor de belangen van armen - Beleidsbeïnvloeding - activiteiten van maatschappelijke organisaties, gericht op het bevorderen van nieuw of aangepast overheidsbeleid op thema's die in het belang zijn van de (rechts)positie van armen

ACTIVITEITEN

Om de voorwaarden te scheppen voor een menswaardig en zelfstandig bestaan wordt vooral ingezet op Onderwijs, Vaktraining & Arbeidsbemiddeling, Basisvoorzieningen (Gezondheidszorg en Voedselzekerheid) en Bedrijfsontwikkeling. Noodhulp wordt verleend als de noodzaak daartoe ontstaat in gebieden waar onze partners al structurele programma's uitvoeren. Waar mogelijk en relevant wordt de positie van de armen onder de aandacht van politiek en pers gebracht. Verder wordt in Nederland via het programma bewustwording de eigen achterban bewust gemaakt van gevolgen van leefgedrag voor armen wereldwijd.

Responscode?

Vul hieronder je e-mailadres en Goede Doelen responscode in en klik om je keuze te bevestigen

* Verplichte velden

Kies een ander goed doel