World Animal Protection

World Animal Protection

DOELSTELLING

We stoppen dierenleed, we laten de wereld zien dat dieren belangen hebben en dat wij daarvoor opkomen, we inspireren mensen om dieren te beschermen, we zetten dieren wereldwijd op de agenda.

ACTIVITEITEN

Het werk is voornamelijk gericht op vier belangrijke domeinen van dierenwelzijn:
Gezelschapsdieren
Verantwoordelijk huisdierbezit, diervriendelijke behandeling en opvang van zwerfdieren en het voorkomen van wreedheden.
Commerciële uitbuiting van wilde dieren 
Het voorkomen en beëindigen van het vangen, opsluiten, wreed behandelen en doden van wilde dieren voor vermaak, handel, voor voedingsmiddelen of andere producten.
Dieren in de veeindustrie
Het welzijn, de wetgeving en bescherming verbeteren voor dieren in de bio-industrie, bij lange-afstandstransporten en bij het slachten van dieren voor de consumptie.
Noodhulp aan dieren bij rampen 
Zorg dragen voor dieren die lijden vanwege natuurlijke of door de mens veroorzaakte rampen en daarmee de bestaansmiddelen van de bevolking veilig stellen.

Responscode?

Vul hieronder je e-mailadres en Goede Doelen responscode in en klik om je keuze te bevestigen

* Verplichte velden

Kies een ander goed doel