ZOA

ZOA

DOELSTELLING

- bij te dragen aan duurzame verbetering van levensomstandigheden van vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen, zowel door middel van noodhulp als hulp bij wederopbouw; - de Nederlandse en Europese samenleving bewustmaken van de problematiek rondom vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van conflicten en rampen, teneinde het maatschappelijk draagvlak voor en de betrokkenheid bij internationale samenwerking te versterken; - het opkomen voor de rechten van vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van conflicten en rampen; - het (doen) werven van gelden met het doel om deze uit te keren aan algemeen nut beogende instellingen en projecten met een algemeen maatschappelijk belang. En de behartiging van maatschappelijke belangen, het ter beschikking stellen van kennis, ervaring en expertise, zowel binnen als buiten Nederland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

ACTIVITEITEN

Noodhulp en wederopbouw (o.a. onderwijs, voedselzekerheid en inkomen, water en sanitatie, community building / vredesopbouw)

Responscode?

Vul hieronder je e-mailadres en Goede Doelen responscode in en klik om je keuze te bevestigen

* Verplichte velden

Kies een ander goed doel